Silnoprúdové rozvody

  • komplexné elektroinštalácie domov
  • komplexné elektroinštalácie bytov
  • priemyselné elektroinštalácie 
  • elektroinštalácie motorické
  • výroba rozvádzačov 
  • elektrické prípojky
  • bleskozvody
  • revízie

Kontakt

KLIMBO s.r.o Fándlyho 746/8
926 01 Sered
Slovenská republika
0903/287 053 elektro.klimbo@gmail.com